Regulamin

Witamy na naszej stronie internetowej. Niniejszy dokument zawiera regulamin korzystania z tej strony internetowej. Opisuje także Twoje prawa i obowiązki. Prosimy poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z zawartymi na tej podstronie zasadami i warunkami. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie tych zasad i uznanie ich za wiążące. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu, prosimy zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Nude by Nature Pty Ltd ABN 33 140 677 916. (dalej: „my”, „nas”, „nasza” itp.). Zastrzegamy sobie prawo do dodawania nowych treści do regulaminu, a także usuwania lub zmieniania obecnych ze względu na częste zmiany w dziedzinie Internetu i przepisów prawnych. Dlatego zalecamy sprawdzanie co jakiś czas tej podstrony, by zapoznać się ze zmianami.

Procedura zwrotów

Aby dowiedzieć się więcej o procedurze zwrotów, gwarancji zwrotu pieniędzy i polityce anulowania zamówienia, odwiedź sekcję Zwroty.

Koszty dostawy

Oferujemy DARMOWĄ DOSTAWĘ w przypadku zakupów na kwotę co najmniej 199 zł . W przypadku zakupów na kwotę poniżej 199 zł doliczona zostanie opłata za dostawę w wysokości 10 zł . 

Czas dostawy

Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2-3 dni roboczych. Produkty dostarczamy poprzez firmę DPD w dowolne miejsce Wielkiej Brytanii.  DPD dokłada wszelkich starań, by dostarczyć każdą przesyłkę w ciągu 7-8 dni roboczych.

Jeśli nie będzie Cię w domu, DPD  powiadomi cię o próbie dostarczenia przesyłki oraz ustali z Tobą ponowne dostarczenie.

Nude by Nature pragnie świadczyć obsługę klienta na najwyższym poziomie, oferując produkty wysokiej jakości. Dołożymy wszelkich starań, by opisy wymienione na naszej stronie internetowej informowały o poprawnym poziomie dostępności produktów i aktualnej cenie. Gdyby jednak – co jest mało prawdopodobne – zamówiony przez Ciebie przedmiot okazał się niedostępny lub jeśli z innego powodu nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych w celu omówienia okresu oczekiwania na towar lub dokonania pełnego zwrotu pieniędzy.

Kolory i opisy produktów

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory produktów wymienionych na stronie. Sporadycznie przedstawione są zdjęcia prototypów. Faktyczne modele mogą się nieznacznie od nich różnić. Zawsze otrzymasz najnowszą wersję danego produktu.

Postrzeganie kolorów uzależnione jest od monitora, z którego korzystasz, i dlatego nie możemy zagwarantować, że będzie on wyświetlał je w sposób prawidłowy i dokładny.

Korygowanie błędów i ograniczenia

Wprawdzie dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiać na stronie internetowej wyłącznie dokładne informacje, ale mogą one zawierać literówki i inne błędy; mogą także być niekompletne lub nieaktualne. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności i braków, a także zmiany i aktualizacji informacji w dowolnej chwili bez uprzedzenia (w tym także po złożeniu przez Ciebie zamówienia). Takie błędy, niedokładności i braki mogą również dotyczyć opisów produktów, cen i dostępności. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia liczby dostępnych produktów (w tym także po złożeniu przez Ciebie zamówienia). Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą z tego wyniknąć. W przypadku braku pełnego zadowolenia z zakupionego produktu, prosimy zapoznać się z naszą polityką zwrotów w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Zakup towarów – Pozostałe postanowienia

Dodatkowe zasady i warunki mogą obowiązywać w przypadku zakupu towarów i korzystania z konkretnych elementów strony internetowej, takich jak konkursy, promocje i inne podobne elementy biznesowe. Wtedy szczegółowe postanowienia dotyczące takich sytuacji podlegają niniejszemu regulaminowi na mocy tego punktu.

Zgadzasz się przestrzegać takich postanowień dodatkowych, w tym (o ile jest to wymagana) potwierdzić, że jesteś w wieku umożliwiającym korzystanie z takich elementów i usług. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy niniejszym regulaminem a warunkami powiązanymi z konkretnymi elementami strony internetowej lub usługami przez nią oferowanymi, te drugie będą pełnić rolę nadrzędną, ale wyłącznie w odniesieniu do działań związanych z korzystaniem z tych konkretnych elementów lub usług.

Przesyłanie informacji

Zachęcamy do przesyłania nam komentarzy dotyczących niniejszej strony. Zaznaczamy jednak, że wszystkie komentarze, opinie, notatki, wiadomości, pomysły, sugestie i inne formy komunikacji (dalej: „komentarze”) wysłane do nas staną się naszą wyłączną własnością. Wysyłanie takich komentarzy oznacza przekazanie nam do nich wszystkich praw i jednocześnie zrzeknięcie się ich przez osobę przekazującą. Zyskamy wyłączne prawo do wykorzystywania, kopiowania, ujawniania i publikowania wszystkich materiałów, które nam wyślesz – w dowolnym celu, bez jakichkolwiek ograniczeń i bez konieczności przekazywania Ci wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Dlatego prosimy o niewysyłanie żadnych komentarzy, jeśli nie chcesz przekazać nam wszelkich praw z nimi związanych, w tym informacji poufnych lub materiałów kreatywnych, takich jak historie, pomysły dotyczące produktów, kody źródłowe czy oryginalne pliki graficzne.

Wiadomości wysyłane przez nas

W przypadku rozpoczęcia procedury zakupu naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci informacji o produktach i ofertach specjalnych, które według naszej opinii mogą Cię zainteresować. Szanujemy jednocześnie Twoje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania tego typu informacji. Jeśli w trakcie składania zamówienia zaznaczysz, że nie życzysz sobie otrzymywać informacji o ofertach specjalnych oraz innych powiadomień wysyłanych na Twój adres e-mail, wyłączymy tę opcję na Twoim koncie. Każda z opisanych powyżej form komunikacji będzie zawierała wyraźny i jednoznaczny odnośnik, umożliwiający rezygnację z otrzymywania tego typu wiadomości. Zapewniamy, że po rezygnacji bezzwłocznie usuniemy Twoje nazwisko z listy dystrybucyjnej i nie będziemy już wysyłać Ci ofert specjalnych i powiadomień, chyba że zdecydujesz się później ponownie wyrazić na to zgodę.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zabronione jest korzystanie z urządzeń, programów, algorytmów lub innych technik automatyzujących, a także innych podobnych lub równoznacznych procesów manualnych służących do uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub śledzenia dowolnej części tej strony lub zawartych na niej treści. Zabronione jest także powielanie lub rozpowszechnianie struktury nawigacyjnej lub sposobu wyświetlania strony lub treści, a także pozyskiwanie lub dążenie do pozyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków z wyłączeniem sposobów udostępnionych przez nas na niniejszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania dostępu do strony osobom podejrzewanym o takie działanie. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji niniejszej strony internetowej, a także innych systemów, serwerów i sieci z nią związanych, a także innych usług oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony, poprzez hacking lub inne niedozwolone prawnie metody.

Korzystając z niniejszej strony, oświadczasz, że nie podejmiesz żadnych działań, które mogą w nieuzasadniony sposób poważnie obciążyć jej infrastrukturę, systemy oraz sieci, a także jakiekolwiek systemy i sieci powiązane z niniejszą stroną.

Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

Cała niniejsza strona internetowa, teksty, obrazy, logotypy, oznaczenia, treść i charakterystyczny dla niej sposób prezentowania produktów podlegają przepisom o prawach autorskich. Możliwość wykorzystywania materiałów pobranych z niniejszej strony internetowej i/lub serwera, a także z powiązanych z nią grafik, jest ograniczona. Nasza nazwa oraz wszelkie znaki towarowe i logotypy obecne na stronie nie mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych ani reklamowych bez wyraźnie udzielonej uprzednio przez nas zgody na piśmie. Informacje zawarte na tej podstronie mogą ulec zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek typograficzne, techniczne lub merytoryczne błędy w opisach produktów.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas oraz naszych pracowników, przedstawicieli, agentów, współpracowników, dyrektorów, menedżerów i udziałowców („strony”) za wszelkie szkody, straty lub koszty (w tym opłaty i koszty związane z obsługą prawną) poniesione w związku z roszczeniami, żądaniami lub działaniami („roszczenie”) stron trzecich wystosowanymi wobec dowolnej ze stron pod zarzutem złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Jeśli użytkownik zwolni nas z odpowiedzialności na podstawie niniejszego punktu, będziemy mieli prawo do kontrolowania obrony, ugód i rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń na wyłączny koszt użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do rozstrzygania żadnych roszczeń bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

Ograniczenie odpowiedzialności

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŻONYCH ANI DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ANI PRAWIDŁOWOŚCI ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB OPISÓW PRODUKTÓW. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, I NIE GWARANTUJEMY, ŻE NASZA STRONA, SERWERY, NA KTÓRYCH SIĘ ZNAJDUJE, ORAZ WIADOMOŚCI E-MAIL WYSYŁANE PRZEZ NAS SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA. NIE ODPOWIADAMY ZA ŻADNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PRZYPADKOWĄ LUB CELOWĄ UTRATĘ DOSTĘPU, DANYCH, KLIENTÓW, ZYSKÓW I INNE WYNIKAJĄCE Z TEGO STRATY I SZKODY.

Przepisy prawa w niektórych lokalizacjach nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności w razie przypadkowych lub wynikających z innych działań strat, dlatego powyższe wyłączenie lub ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie. W pełnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne szkody ani urazy wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania zakupionych u nas produktów.

Inne postanowienia

Niniejszy regulamin będzie wiążący dla każdej ze stron oraz ich następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy. Regulamin podlega przepisom stanu Nowej Południowej Walii w Australii i powinien być zgodnie z nimi interpretowany bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Postanowienia niniejszego regulaminu nie podlegają przepisaniu ich przez Ciebie na inną osobę lub podmiot bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejszy regulamin (w tym inne zasady i umowy opisane w nim i włączone do niego przez odniesienie) zawiera całość porozumienia między stronami w odniesieniu do poruszanych kwestii i zastępuje wszelkie wcześniejsze i jednoczesne umowy oraz porozumienia między stronami w odniesieniu do treści niniejszego regulaminu. Nieskorzystanie lub opóźnione skorzystanie przez którąś ze stron z dowolnego prawa lub przywileju opisanego w niniejszym regulaminie nie może być uznane za zrzeczenie się danego prawa lub przywileju. Podobnie jednorazowe lub częściowe skorzystanie z dowolnego prawa lub przywileju nie wyklucza dalszego korzystania z danego prawa lub przywileju. Nieważność lub brak możliwości wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia zawartego w niniejszym regulaminie nie wpływa na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie ceny zawarte w ofertach i przedstawione w transakcjach podane są w funtach szterlingach. Podatek VAT jest wliczony w cenę transakcji dokonywanych w obrębie Wielkiej Brytanii.